رییس‌جمهوری در جلسه ستاد ملی کرونا گفت: درباره کسب و کارها و فعالیت‌ها تصمیم گرفته شد که از ۲۳فروردین استان‌های کشور کسب و کارهای متوسط و کم ریسک را می‌توانند با اجرای پروتکل‌ها آغاز کنند؛ اما کسب و کارهای پر ریسک مثل استخرها و … تا پایان فروردین همچنان تعطیل است تا تصمیم‌گیری شوند.