کارگرانی که مشمول قانون کار و بیمه تامین اجتماعی بوده و همچنین قوانین بیمه بیکاری برای آنها صدق کند می توانند در صورتی که کار خود را از دست داده اند از بیمه بیکاری استفاده نمایند.

رئیس اداره بهزیستی میبد، از توزیع اقلام بهداشتی و کمک معیشتی بین افراد تحت پوشش در میبد خبر داد.

شهردار میبد از اهداء لباس های ایزوله از سوی ایرانیان مقیم چین به مدافعان سلامت میبد خبر داد.