محمدحسین ریاحی مدیرکل تعاون، کار و رفاه اجتماعی استان یزد:

پرداخت بالغ بر ۴۰ ميليارد ريال به متقاضيان مشاغل خانگی توسط بانک های عامل

محمدحسین ریاحی مدیرکل تعاون،کار و رفاه اجتماعی استان یزد گفت: بانک های عامل در استان بالغ بر ۴۰ میلیارد ریال به متقاضیان مشاغل خانگی در سال گذشته وام پرداخت نموده اند. وی بیان داشت: سهم ابلاغی تسهیلات مشاغل خانگی استان در سال گذشته ۵۰ میلیارد ریال بوده که سهم  بانک های رفاه كارگران و توسعه […]