يامين‌پور: مهمانان «جهان‌آرا » با تجويز نهادهاي امنيتي دعوت شدند

انتقادات يك بازمانده

او همزمان انتقادات تندوتيزي را به خبرگزاري‌هاي فارس و تسنيم و همچنين روزنامه‌هاي كيهان و وطن‌امروز كه اصلي‌ترين رسانه‌هاي جريان اصولگرا محسوب مي‌شوند، مطرح كرد و به طعنه خطاب به آنان نوشت: «شفافيت براي همسايه است!»

آقاي رييس‌جمهور در تعريض نسبت به ايجاد ترديد درباره آمار كرونايي سخني گفت كه طبعا خوشايند منتقدين نبود. وزارت بهداشت هم خود را مقيد به توضيح نمي‌داند. فقط هر روز اعدادي را مي‌گويد و انتظار دارد كه ديگران آن را چشم و گوش بسته باور كنند. حتي حاضر نيستند به شوراي شهر تهران نيز پاسخ […]

هرچند کرونا بر کاهش تصادفات یزد بی‌تاثیر نبوده اما بروز ۳۷۷ مورد تصادف با موتورسیکلت در استان از ابتدای امسال تاکنون تلنگری است تا مسئولان برای کاهش این آمارها بیش از پیش کمر همت ببندند.

همه ما در عصر کرونا در برابر دیگران مسؤول هستیم. اگر رفتارهای پرخطر ما زمینه ساز کرونا گرفتن دیگران شود باید پاسخگو باشیم