به مناسبت هفته کار و کارگرو با همت اداره تعاون، کار ورفاه اجتماعی شهرستان میبد تریبون آزاد کارگری در این شهرستان برگزار شد.

در چهارمین روز از هفته کار و کارگر منتشر شد:

تقدیر از مدیران عامل و مسئولین خانه بهداشت واحدهای تولیدی میبد

همزمان با چهارمین روز از هفته کارگر و مصادف با روز جهانی ایمنی و بهداشت حرفه ای از مدیران عامل، مسئولین خانه بهداشت و مسئولین ایمنی واحدهای تولیدی منتخب در مقابله با بیماری کرونا در میبد تقدیر شد.