استان یزد دارای ۷ زمین تنیس می باشد که با اضافه شدن ۳ زمین تنیس که در این مجموعه امروز مورد بهره برداری قرار گرفت سرانه زمین ورزشی تنیس در استان افزایش می یابد.