آیت الله اعرافی در پیامی دوازدهم اردیبهشت ماه روز معلم، را گرامی داشت.