صبح امروز با حضور نقوی شهردار میبد و برخی از اعضای شورای شهر میبد از المان پاکبان در میدان شهرداری رونمایی شد.