همشهریان گرامی با رعایت پروتکل های بهداشتی می توانند از این مراسم کسب فیض نمایند.