گزارش اختصاصی خبرنگار اعزامی عصر ایران از تالش

جزئیات جدید قتل ناموسی رومینا / چرا نظر پدرش عوض شد؟

بهمن، رومینا را به خانه خواهر بزرگ‌تر خود در آستارا می‌برد و حدود ۵ روز در این خانه می‌ماند. پس از بازگرداندن او، رضا پدر رومینا به مرز جنون می‌رسد و دختر را می‌کشد. در اینکه پدر رومینا دست به کار وحشتناکی زده و قاتل است شکی نداریم، اما در این گزارش ابعاد دیگر ماجرا را بررسی می‌کنیم.

مروستی زاده سرپرست اداره بازرسی کار اداره کل تعاون، کار و رفاه اجتماعی استان یزد:

۱۰درصد از بازرسی بازرسان تعاون،کار و رفاه اجتماعی استان به معادن اختصاص می یابد

تعداد معادن بهره برداری شده استان یزد تا پایان سال گذشته ۶۱۱ معدن است که نیمی از این معادن فعال هستند. در سال جاری ۱۰ درصد از بازرسی های بازرسان حوزه کار استان به معادن اختصاص پیدا می کند.