مردم دنبال این هستند که تمدّن نوین اسلامی را تشکیل بدهند و به وجود بیاورند/ بعضی جوانهای انقلابی دیروز با گذشت جوانی تبدیل شدند به چیزی شبیه آن فسیل‌ها که انقلاب علیه آنها بود.