با حضور مدیرکل تعاون، کار و رفاه اجتماعی استان یزد صورت گرفت:

تجلیل از برترین های مسابقات مختلف هفته کار و کارگر استان/ گزارش تصویری

به علت شیوع ویروس کرونا در آینده نیز مسابقات مختلفی که برای خانواده بزرگ کار و تولید استان توسط این اداره کل برنامه ریزی می شود بازهم به صورت مجازی برگزار شود.