فرماندارمیبد با گرامی داشت یاد و خاطره شهدای دولت رجایی و باهنر و هفته دولت از افتتاح ۷۴ پروژه در شهرستان میبد خبر داد.

این شورا با همفکری واحدهای مربوطه تا پایان سال برنامه های متنوع و هماهنگی را در این راستا در دستگاه های تابعه برگزار می کنند.

عماد تشکری سرپرست تعاون، کار و رفاه اجتماعی در نشست شورای هماهنگی دستگاه های تعاون، کار و رفاه اجتماعی استان یزد:

با سرعت به سمت شفاف سازی حرکت می کنیم

شفافیت در صدور آراء، ایجاد وحدت رویه در پرونده ها از توجهات ویژه است که در مجموعه کاری لحاظ خواهد شد.