عماد تشکری سرپرست تعاون، کار و رفاه اجتماعی استان یزد:

واحدهای تولیدی از ظرفیت تبصره ۲ ماده ۳۸ برای ارتقاء ورزش کارگران بهره ببرند

در برنامه ششم توسعه این فرصت به واحدهای تولیدی داده شده است تا با استفاده از ابزارهای قانونی بتوانند برای ارتقاء سطح سلامت کارگران و خانواده هایشان گام های موثری بردارند.