به گزارش روابط هیئت ورزش کارگری استان یزد؛ مسابقات المپیاد ورزش کارگران استان یزد پس از وقفه ای چند ماهه به دلیل موج پنجم کرونا، استارت خورد. در همین راستا شرکت سنوپارس شهرستان تفت بعنوان اولین شرکتی بود که مسابقات مربوط به المپیاد ورزش کارگری استان در محل این شرکت برگزار شد. مسابقات در رشته […]

نشست صمیمی و هم اندیشی اعضای هیئت ورزش کارگران استان یزد برگزار شد.