مجموعه تعاون، کار و رفاه اجتماعی با ارتباطی که با تعاونگران، کارفرمایان، کارآفرینان و شرکای اجتماعی مثل خانه کارگر، اتاق تعاون، و… دارد از این ظرفیت ها می تواند برای هرچه بهتر برگزار شدن این جشنواره استفاده کند.

مراکز کافه کارآفرینی باعث انتقال تجربیات کارآفرینان موفق به فارغ التحصیلان دانشگاهی، دانشجویان و … در محیطی به دور از تشریفات رسمی و اداری می شوند