محمدرضا فلاحتی سرپرست تعاون، کار و رفاه اجتماعی در جمع کارگران:

نگاه به اصلاح قانون کار باید برای بهتر شدن و روان سازی جریان روابط کارگر و کارفرما باشد

سرپرست تعاون، کار و رفاه اجتماعی استان یزد در جمع کارگران گفت: قانون کار، یک قانون حمایتی از کارگر است. هر قانونی هم وحی منزل نیست و دارای نواقصی است اما نگاه به اصلاح باید برای بهتر شدن و روان سازی جریان روابط کارگر و کارفرما باشد.

هفدهمین شماره عصر میبد منتشر شد. علاقه مندان می توانند جهت تهیه این ماهنامه به کتابفروشی سطح شهر مراجعه نمایند.