در صورتی که دولت در جهت اجرای مصوبات مجلس در موضوع واردات خودروهای برقی (ماده ۳ و ۴ ساماندهی بازار خودرو سال ۹۷ و ۹۸) اقدام کند و مجوز واردات مینی بوس های برقی بدون اخذ عوارض گمرکی را صادر کند با استفاده از منابع ارزی که به آن دسترسی دارند نوسازی ناوگان حمل ونقل میبد را با مینی بوس های برقی بر عهده بگیرند.