دومین جشنواره ملی زیلوی برتر میبد با شعار «زیلو، رویش دوباره» برگزار می‌شود.

دومین جشنواره با هدف آشنایی هرچه بیشتر جامعه با زیلوهای فاخر، اصیل و مرغوب، تشویق تأمین کنندگان، طراحان، تولیدکنندگان و عرضه کنندگان برای ارائه توانمندی ها و دستاوردها همچنین بسترسازی برای ایده پردازی و نوآوری در هنر صنعت زیلوبافی با شعار «زیلو، رویش دوباره» برگزار می‌شود.