سرپرست تعاون، کار و رفاه اجتماعی استان یزد: این سری برنامه ها باعث ایجاد انگیزه برای این عزیزان می شود که خروجی آن در حوزه کاری و خانوادگی آنها نمود می یابد.