علی رغم هجمه های سنگین پوپولیستی به صنعت در شهرستان میبد

آیت الله اعرافی: صنعت، رکن بسیار مهم رشد و ارتقاء شهر و منطقه است

رشد و توسعه اقتصادی واقعا بسیارمهم است. واقعا معتقدم جامعه ای که فقیر باشد دچار تمام آسیب ها می شود. صحبت هایی که در مورد محیط زیست می شود آب و محیط زیست را باید واقعا مهم بدانیم ولی آنطرفش را هم باید بدانیم اگر پول و گردش اقتصادی نباشد جامعه عقب می ماند.