محمدرضا فلاحتی مدیرکل تعاون، کار و رفاه اجتماعی در جمع روسای تشکلات کارگری استان:

جان کارگر از نان کارگر برای ما مهمتر است/ تشکلات کارگری در واحدهای تولیدی بازوی قویی برای مدیران هستند

در چارچوب قانون، با نگاه کارشناسی و بدون سوگیری پذیرای نقدهای کارگران هستیم، چرا که آنها در خط مقدم هستند و با مطرح کردن مسائل و مشکلات خود، این اداره کل نیز در پی رفع آنها اقدام خواهد کرد.