در سال گذشته قریب به ۴۰ میلیارد تومان تسهیلات به متقاضیان حوزه مشاغل خانگی پرداخت شده است.

کارآفرینان مروستی و جوانان نخبه، دغدغه مند و صاحب فکر و اندیشه بعنوان بازوان مسئولین به میدان بیایند تا شاهد توسعه و پیشرفت شهرستان باشیم.