محمدرضا فلاحتی در جمع مدیران روابط عمومی شورای هماهنگی تعاون، کار و رفاه اجتماعی استان یزد:

خدمات و اقدامات دستگاه های تعاون، کار و رفاه اجتماعی برای مردم تبیین شود

تعامل، هم افزایی و همگرایی که بین روابط عمومی های این دستگاه ها صورت می گیرد می تواند جایگاه دستگاه های زیرمجموعه وزرات را در استان تبیین سازد.