حال که ایران و امریکا قرار است دوباره مذاکره کننده شاید بهتر است درباره ازسرگیری روابط دیپلماتیک و افتتاح سفارتخانه ها هم گفتگو کنند / قبلا برای به سرانجام رسیدن مذاکرات هسته ای، ایران و امریکا در عمان مستقیم مذاکره وتوافق کردند و در نتیجه، برجام متولد شد. هم اکنون نیز برای احیای برجام، ایران و امریکا باید در قطر مذاکره کنند.