یارانه‌های نقدی ماه‌های اردیبهشت و خرداد نیز باعنوان معوقات همزمان با یارانه تیرماه به حساب این سرپرستان خانوار واریز خواهد شد.