در این رویداد ورزشی ورزشکاران زیادی در گروههای سنی مختلف شرکت کردند که در پایان ۳۹۶ نفر در رشته های تیمی و در رشته های انفرادی نیز ۹۷۷ نفر حائز رتبه های برتر شدند.

دومین المپیاد ورزشی محلات شهرستان میبد در شب عید غدیرخم به کار خود پایان داد.