استان یزد با سه هزار واحد صنعتی و ۵۴ هزار واحد صنفی و تولیدی نرخ دو رقمی بیکاری را تجربه می کند این نشان می دهد که شرایط اشتغال زایی در این استان نیازمند بازنگری است .

همزمان با سفر هیئتی از کشورآفریقایی تانزانیا به میبد:

نشست بررسی زمینه های سرمایه گذاری صنعتگران میبدی در کشور تانزانیا

موقعیت مناسب جغرافیایی تانزانیا آن را به دروازه ای برای ورود سرمایه گذاران ایرانی به آفریقا تبدیل کرده است.