مدیرکل تعاون، کار و رفاه اجتماعی استان یزد:

سیل زدگان استان خارج از نوبت بیمه بیکاری دریافت می کنند

محمدرضا فلاحتی مدیرکل تعاون، کار و رفاه اجتماعی استان از اختصاص بیمه بیکاری به کارگران مناطق سیل‌زده بدون سابقه یکسال در اسرع وقت خبر داد.