اقدامات و فعالیت های لازم جهت درخشش، پیشروی و سرافرازی یزد، در افق های اقتصادی، فرهنگی و اجتماعی این کشور و قرار گرفتن یزد در تراز جهانی که زیبنده آن هست با کمک تمامی گروه ها انجام می شود.

علی حسین رعیتی فرد معاون روابط کار وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی در حوزه روابط کار، در جریان سفر خود به یزد با روسای تشکل های کارگری استان دیدار و گفتگو کرد.