تاریخ : ۲۷ شهریور ۱۳۹۶ - ۱۱:۳۱ - شناسه خبر : 24222 اخبار استان

نگارش ۵ مقاله علمی، مجازات جایگزین حبس محکوم در قصور پزشکی

دادرس دادگاه عمومی شهرستان مهریز قصور پزشکی را به نگارش ۵ مقاله علمی به تأیید ۱۰ نفر از اعضای هیئت علمی دانشگاه علوم پزشکی شهید صدوقی یزد محکوم کرد.

photo_2017-08-31_10-01-11-1

حمید رضا زارع، دادرس محاکم عمومی شهرستان مهریز با اعلام این خبر افزود: پس از بررسی پرونده شکایت از قصور پزشکی دو نفر پزشک متخصص بیهوشی و متخصص جراحی با بررسی نظر نهایی پزشکی قانونی و تعیین میزان خطا و جرم هر یک از پزشکان دخیل در پرونده، متخصص بیهوشی به علت عدم رعایت نظامات دولتی و پزشکی و عدم پایش بیمار قبل و حین بیهوشی و همچنین عدم مراقبت بعدی در احیاء ، به میزان ۶۰درصد و متخصص جراحی عمومی به علت رعایت نکردن نظامات دولتی و پزشکی و عدم اِعمال مدیریت پزشکی در زمان حضور در اورژانس، اتاق عمل و همچنین عدم مراقبت در زمان جراحی و نظارت بر امر بیهوشی و احیاء به میزان ۱۰ درصد دیه کامل مرد مسلمان محکوم شد.

وی در رابطه با جنبه عمومی بزه ارتکابی با استناد به ماده ۶۱۶ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۷۵ متخصص، اظهار داشت: متخصص بیهوشی به ۲ سال حبس تعزیری و متخصص جراحی به ۱ سال حبس تعزیری محکوم گردیدند.

این مقام قضایی با استناد به بند ژ ماده ۲۳ قانون مجازات اسلامی، مجرمین را به نگارش ۵ مقاله علمی محکوم کرد و بیان داشت: این مجازات به عنوان مجازات تکمیلی تعیین شده است و مقالات پس از نگارش و قبل از ارائه به دادگاه باید توسط ۱۰ نفر از اعضای هیئت علمی دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی تایید شود.

شایان ذکر است مجازات های حبس تعیین شده در این این حکم، با توجه به مواد ۳۷ ، ۳۸ و ۳۹ مجازات اسلامی  مصوب سال ۱۳۹۲ مستحق تخفیف شناخته شده به ۹۱ روز در مورد متخصص جراحی و ۶ ماه در مورد متخصص بیهوشی تقلیل یافته و با توجه به مواد ۶۸ ، ۷۰ و ۸۶ از همان قانون به جزای نقدی به عنوان مجازات جایگزین حبس تعیین شده است.

ارسال نظر