تاریخ : ۱۵ شهریور ۱۳۹۷ - ۱۹:۱۴ - شناسه خبر : 27775 اخبار استان، اسلایدشو

گفتگوی اختصاصی/ميثم لطفي مديريت تعاون اداره كل تعاون، كار و رفاه اجتماعي استان يزد:

رویکرد تعاون در سال جدید تشکیل شرکت های تعاونی دانش بنیان است

در هر شهرستانی شرکت تعاونی دهیاري ها داراي توانمندي وعملكرد مناسبي در جهت اهداف خود وتعاون داشتند این شرکت ها فعالیت تعريف شده دارند و چون در حوزه خدمات كه روستاها مورد نياز مي باشد توانسته اند موفق ظاهر شوند.

استان یزد در حدود ۳۳۰۰شرکت تعاونی فعال دارد. شرکت های بزرگی كه در زمينه هاي تولیدي، خدماتي، بخش كشاورزي و … مشغول فعاليت هستند. سيزدهمين جشنواره تجليل از تعاوني هاي برتر استان يزد در هفته تعاون با معرفي تعاوني هاي برتر استاني چهارده شهريورماه در مركز استان برگزار مي شود. در اين رابطه با ميثم لطفي مديريت تعاون اداره كل تعاون، كار و رفاه اجتماعي استان يزد گفتگويي را انجام داده ايم كه در زير مي خوانيد:
در اين دوره چند تعاوني برتر انتخاب شده اند؟
در اين دوره از بين ۳۳۰۰تعاوني فعالي كه وجود دارد ۲۴شركت تعاوني به عنوان تعاوني برتر استاني در گرايشهاي مختلف انتخاب شده اند كه در هفته تعاون از اين شركت ها تقدير به عمل خواهد آمد. همچنين چند شرکت تعاونی جهت انتخاب در برتر کشوری به وزارتخانه معرفي گرديده اند.
كدام شهرستان استان بهترين رتبه را كسب كرده است؟
شهرستان میبد با ۱۶۲تعاونی فعال با انتخاب ۴ تعاوني برتر در استان توانسته است جز موفقترين شهرستان از لحاظ انتخاب شدگان در اين جشنواره باشد.
انتخاب تعاوني هاي برتر برچه اساسي صورت گرفته است؟
شركت هاي تعاوني در سايت تعاوني برتر(www.taavonbartar.ir) اقدام به ثبت نموده و براساس شاخص های عمومی و اختصاصی که در اين سایت وجود دارد از طرف وزارتخانه ارزيابي و نمره داده مي شود و پس از تاييد درست بودن از طريق استان، شركت هاي برتر انتخاب مي شوند.
معرفي شركت تعاوني هاي برتر چه منافعي براي اين شركت ها دارد؟
هر ساله در هفته تعاون از بخش هاي فعال در اين حوزه تقدیر به عمل مي آيد. با توجه به شرايط موجود كشور، شرکت های تعاونی اشتغال پایداری دارند و معرفي اين شركت ها باعث تبديل شدنشان به عنوان يك برند وارج نهادن به هدف والاي تعاون كه ايجاد اشتغال پايدار ووجود رفاه اجتماعي ،فقر زدايي وهمچنين توسعه اين بخش از اقتصاد كشور مي شود.
به شركت هاي تعاوني تسهيلات خاصي هم پرداخت مي شود؟
به شركت تعاوني ها تسهیلات خاصی پرداخت نمي شود. ولی از طریق تسهیلات اشتغال روستايي که به صورت فراگیر و روستایی در سال گذشته از طرف دولت پرداخت مي شد، شرکت ها مي توانستند از اين تسهیلات استفاده كنند.
تعاون يكي از مدل های اقتصادی است که منجر به عدالت اجتماعی و فقرزدایی می شود. اشخاصي كه بتوانند به صورت تيمي و خرد جمعی کار کنند توصیه می شود از روش تعاوني جهت اهداف اقتصادي خود بهره ببرند.
چه مزايايي براي تعاوني ها وجود دارد؟
در اصل ۴۴ قانون اساسی جمهري اسلامي ايران مزایای خوبی در بخش تعاون دیده شده است. اين را هم بايد بدانيم كه وجود قوانين تعاون چه از لحاظ گستردگي وكامل بودن، اين شكل از شخصيت حقوقي را مستثني نموده است. افراد با علم و آگاهی از این قوانین مي توانند در اين زمينه موفق باشند و پيشرفت هاي خوبي را كسب كنند.
همچنين تخصیص ۳۰درصد درآمد ناشی از فروش بنگاههای اقتصادی دولتی به تعاونیهای فراگیر ملی که ۳ دهک درآمدی پایین جامعه را تحت پوشش قرار دهد و معافیت ۲۵درصدی درآمد مشمول مالیات تعاونیها، معافیت ۲۰درصدی سهم بیمه کارفرما در تعاونی هایی که شاغلین اعضای تعاونی می باشند. کمک بلاعوض و پرداخت تسهیلات قرض الحسنه به تعاونی هائی که دهک های پایین درآمدی جامعه را تحت پوشش قرار دهند. پرداخت یارانه سود تسهیلات بانکی و سایر هزینه های سرمایه گذاری جهت راه اندازی تعاونی ها و حمایت مالی از توانمندسازی اتاقهای تعاون کشور از مزايايي است كه در اصل ۴۴ قانون اساسي براي اين بخش در نظر گرفته شده است.
در شهرستان ميبد، اكثر تعاوني ها با سازمان مالياتي دچار مشكل هستند، نظر شما در اين زمينه چيست؟
در شهرستان میبد چون قطب صنعتی است، نگاه متفاوتي به بخش تعاون مي شود. در اين خصوص شركت هاي تعاوني مي توانند با مراجعه به اتاق های تعاون مشكلات خود را بازگو كنند و اتاق تعاون با حضور در کمیسیون هاي مربوط اين مسئله را بررسي كند.
سال گذشته شعار تشكيل ۱۰۰۰روستا تعاون در كشور مطرح بود، در استان يزد اين امر چقدر محقق شد؟
در استان یزد طبق برنامه ششم توسعه بايد ۴۲شرکت تعاونی تشکیل و یا فعالسازی می شد که خوشبختانه تا به امروز بيشتر از اين تعداد شرکت تعاونی روستایی را فعال و یا تاسیس کرده ایم وتعدادي از این شرکت ها جهت اخذ تسهیلات تعاون روستا به بانك هاي عامل معرفي شده اند.
تشكيل تعاوني در روستاها برچه اساسي صورت مي گيرد؟
تاسيس تعاوني روستا با توجه به شرایط روستا و پتانسیل هاي موجود در شهرستان ويا همان منطقه شناسايي شده و با ارتباطی كه با جهاد کشاورزی وسازمان صنعت معدن وتجارت و دستگاه های مربوطه برقرار کرده ایم، توانسته ايم روند تشکیل این تعاونی ها بهتر صورت گیرد.
تعاوني ها در چه زمينه اي موفق تر عمل كرده اند؟
در هر شهرستانی شرکت تعاونی دهیاري ها داراي توانمندي وعملكرد مناسبي در جهت اهداف خود وتعاون داشتند این شرکت ها فعالیت تعريف شده دارند و چون در حوزه خدمات كه روستاها مورد نياز مي باشد توانسته اند موفق ظاهر شوند.
رويكرد شما در سال جديد چيست؟
بايد شركت هاي تازه تاسيس به سمت تشكيل شرکت های دانش بنیان حركت كنند. نياز استان به تاسیس شرکت های هایتک و شرکت هایی که بتوانند براساس روز بودن و مدل جدید تشکیل شوند وجود دارد. نياز است از شكل سنتي خارج شويم. شرکت های سهامی عام و توسعه عمران در استان در حال شكل گرفتن است.

اخبار مرتبط

ارسال نظر