تاریخ : ۴ آبان ۱۳۹۷ - ۱۰:۵۲ - شناسه خبر : 28279 اخبار شهرستان، عکس، گزارش تصویری

پیاده روی اربعین از دریچه دوربین

با نزدیک شدن به ایام اربعین سالار شهیدان حضرت ابا عبدالله الحسین (ع)، عاشقان آن حضرت از سراسر گیتی با حضور در پیاده روی عظیم اربعین، لحظات نابی از دلدادگی به سالار شهیدان را رقم زدند.

 

 

به گزارش صدای میبد: با نزدیک شدن به ایام اربعین سالار شهیدان حضرت ابا عبدالله الحسین (ع)، عاشقان آن حضرت از سراسر گیتی  با حضور در پیاده روی عظیم اربعین، لحظات نابی از دلدادگی به سالار شهیدان را رقم زدند.

تصویر زیر مربوط به پیاده روی اربعین حسینی است.

عکس: حسین فاضلی
photo_۲۰۱۸-۱۰-۲۱_۲۳-۱۳-۲۶ photo_۲۰۱۸-۱۰-۲۱_۲۳-۲۴-۵۹ photo_۲۰۱۸-۱۰-۲۱_۲۳-۲۸-۲۹ photo_۲۰۱۸-۱۰-۲۱_۲۳-۲۹-۳۲ photo_۲۰۱۸-۱۰-۲۱_۲۳-۳۲-۲۳ photo_۲۰۱۸-۱۰-۲۱_۲۳-۳۷-۵۲ photo_۲۰۱۸-۱۰-۲۱_۲۳-۴۴-۳۳ photo_۲۰۱۸-۱۰-۲۱_۲۳-۴۵-۲۷ photo_۲۰۱۸-۱۰-۲۱_۲۳-۴۶-۲۰ photo_۲۰۱۸-۱۰-۲۱_۲۳-۴۷-۱۹ photo_۲۰۱۸-۱۰-۲۱_۲۳-۴۸-۰۴ photo_۲۰۱۸-۱۰-۲۱_۲۳-۵۰-۲۸ photo_۲۰۱۸-۱۰-۲۲_۰۶-۲۴-۱۸ photo_۲۰۱۸-۱۰-۲۳_۱۳-۱۰-۵۰ photo_۲۰۱۸-۱۰-۲۳_۱۳-۱۱-۱۶ photo_۲۰۱۸-۱۰-۲۳_۱۳-۱۳-۰۱ photo_۲۰۱۸-۱۰-۲۳_۱۳-۱۷-۳۵ photo_۲۰۱۸-۱۰-۲۳_۱۳-۱۷-۵۰ photo_۲۰۱۸-۱۰-۲۳_۱۳-۱۸-۰۰ photo_۲۰۱۸-۱۰-۲۳_۱۳-۱۸-۰۶ photo_۲۰۱۸-۱۰-۲۳_۱۳-۱۸-۲۱ photo_۲۰۱۸-۱۰-۲۳_۱۳-۱۸-۲۹ photo_۲۰۱۸-۱۰-۲۵_۰۹-۳۳-۳۴ photo_۲۰۱۸-۱۰-۲۵_۰۹-۳۳-۵۱ photo_۲۰۱۸-۱۰-۲۵_۰۹-۳۳-۵۷ photo_۲۰۱۸-۱۰-۲۵_۰۹-۳۴-۱۷ photo_۲۰۱۸-۱۰-۲۵_۰۹-۳۴-۲۱ photo_۲۰۱۸-۱۰-۲۵_۰۹-۳۴-۲۸ photo_۲۰۱۸-۱۰-۲۵_۰۹-۳۴-۳۳ photo_۲۰۱۸-۱۰-۲۵_۰۹-۳۴-۳۶ photo_۲۰۱۸-۱۰-۲۵_۰۹-۳۴-۴۴ photo_۲۰۱۸-۱۰-۲۵_۰۹-۳۴-۴۷ photo_۲۰۱۸-۱۰-۲۵_۰۹-۳۴-۵۵ photo_۲۰۱۸-۱۰-۲۵_۰۹-۳۵-۰۰ photo_۲۰۱۸-۱۰-۲۵_۰۹-۳۵-۰۷ photo_۲۰۱۸-۱۰-۲۵_۰۹-۳۵-۳۲ photo_۲۰۱۸-۱۰-۲۵_۰۹-۳۶-۱۸ photo_۲۰۱۸-۱۰-۲۵_۰۹-۳۶-۴۴

ارسال نظر