تاریخ : ۱۸ اردیبهشت ۱۳۹۸ - ۱۲:۱۴ - شناسه خبر : 29838 اخبار شهرستان، اسلایدشو

برگزاري كارگاه آموزشي آسيب هاي اجتماعي در كاشي ياقوت ميبد

به همت اداره تعاون، كار و رفاه اجتماعي ميبد و همكاري شركت كاشي ياقوت، كارگاه آموزشي پيشگيري از آسيب هاي اجتماعي در محل سالن كنفرانس اين شركت برگزار شد.

به گزارش روابط عمومي اداره تعاون، كار و رفاه اجتماعي ميبد، در ابتداي اين كارگاه آموزشي محمد عليخاني، مدير اداري شركت كاشي ياقوت ميبد با ابراز خرسندي از برگزاري اين دوره آموزشي گفت: تاكنون برنامه هاي آموزشي و فرهنگي زيادي در شركت كاشي ياقوت ميبد برگزار شده است كه نتيجه آن همدلي بيشتر پرسنل و ارتقاء سطح دانش و آگاهي كارگران اين واحد توليدي بوده است.

وي با بيان اينكه با توجه به ديد مثبت مديريت شركت كاشي ياقوت، آمادگي داريم دوره هاي آموزشي و مهارتي را علاوه بر كارگران شركت، ويژه خانواده پرسنل خود نيز برگزار نمائيم گفت: افزايش سطح دانش و آگاهي خانواده ها، بويژه در مسائل اجتماعي و خانوادگي، گام موثري در همدلي و ايجاد روحيه همكاري در خانواده هاست كه قطعا تاثيرات آن در نحوه كاركرد پرسنل شركت نيز قابل مشاهده است.

در ادامه فرزانه حسيني، مشاور و كارشناس اين دوره آموزشي با اشاره به نقش خانواده ها در كاهش آسيب هاي اجتماعي، بويژه عدم گرايش فرزندان به مواد مخدر گفت: اگر بين فرزندان و والدين اعتماد متقابل وجود داشته باشد، فرزندان كمتر در معرض آسيب هاي اجتماعي بويژه گرايش به مواد مخدر و روابط ناسالم در دوران نوجواني قرار مي گيرند.

حسيني با اشاره به نقش اعتماد به عنوان حلقه واسط و ارتباطي بين والدين و فرزندان گفت: عدم وجود اعتماد فرزندان به پدر مادر موجب مي گردد فرزندان در مقابل پيشنهادات آسيب زا مقاوم نباشند و به راحتي دچار آسيب شوند در حاليكه اگر فرزندان به پدر و مادر خود اعتماد داشته باشند آموزه هاي پدر و مادر را مبناي عمل و رفتار خود قرار مي دهند.

وي بروز “هويت شكست” در فرزندان را ارمغان عدم ارتباط صحيح بين فرزندان و پدر و مادر عنوان و خاطر نشان كرد: متاسفانه يكي از دلايلي كه منجر به گرفتار شدن فرزندان به آسيب هاي اجتماعي بويژه اعتياد و روابط ناسالم مي گردد، ايجاد هويت شكست در كودكي و استمرار آن تا نوجواني است كه اين امر به دليل عدم اعتماد فرزندان به پدر و مادر و از بين رفتن عزت نفس فرزندان مي باشد.

حسيني پيامدهاي هويت شكست براي فرزندان را عدم توان مقابله با شرايط سخت محيط، بروز احساس تنهايي در كودكان و نوجوانان، عدم پذيرش مسئوليت افكار و رفتار توسط فرزند، عدم تدوين برنامه كوتاه مدت و بلند مدت، عدم درگير شدن فرزند با واقعيتها و مشكلات خود و فرار از آنها و عدم توانايي در مبادله عشق و محبت عنوان و تاكيد كرد: اينگونه فرزندان بدليل عدم توانايي در رويارويي با مشكلات خود به راحتي به دام اعتياد يا روابط ناسالم مي افتند كه خلاصي از آن بسيار دشوار است.

وي با اشاره به نيازهاي اصلي كودكان گفت: نياز به عشق و احساس تعلق، نياز به قدرت، نياز به آزادي و خودمختاري، نياز به تفريح و نياز به بقاء از نيازهاي اصلي هر كودك به شمار مي آيد كه اكثر خانواده ها به جز تامين نياز به تفريح و نياز به بقاء از برآورده ساختن ساير نيازهاي اساسي كودك غافل هستند كه متاسفانه در برخي از كودكان اثرات جبران ناپذيري را به دليل گرفتار شدن در آسيب هاي شايع اجتماعي به دنبال خواهد داشت.

اخبار مرتبط

ارسال نظر