تاریخ : 30 اکتبر 2021 - 19:38 - شناسه خبر : 33910 اخبار شهرستان، اسلایدشو

دستگاه قضایی، پشتیبان صنعتگران و تولیدکنندگان است

اگر صنایع مورد نظر دستورالعمل ها را رعایت می کنند و گزارش ادارات مرتبط حاکی از عدم آلودگی است باید این مسائل به صورت هنرمندانه اطلاع رسانی گردد.

نماینده عالی قوه قضاییه در استان یزد، از تولید کنندگان و صنعتگران به عنوان سرداران جبهه جنگ اقتصادی یاد کرد و گفت: رویکرد دستگاه قضایی حمایت از تولید، اشتغال و سرمایه گذاری است.
غلامعلی دهشیری در جمع تعدادی از مدیران صنایع و صاحبان حِرف و تولید در شهرستان میبد، اظهار داشت: رویکرد حمایتی دستگاه قضایی از تولیدکنندگان در سلسله نشست های ستاد اقتصاد مقاومتی استان متجلی است که با استفاده ی مطلوب از ظرفیت های قوه قضاییه در تحقق سیاست های اقتصاد مقاومتی و هماهنگی بخش های مختلف با یکدیگر و با دستگاه های اجرایی ذی ربط در راستای امنیت سرمایه گذاری، رفع موانع حقوقی ـ قضایی تولید و اشتغال و مبارزه با مفاسد اقتصادی در چارچوب وظایف و اختیارات قوه قضاییه صورت می پذیرد.
وی افزود: در این ستاد مشکلات بخش خصوصی با بانک ها و یا برخی از ادارات متولی در امور مختلف، طرح و با رویکرد تعاملی با اشراف به مسئله و حمایت از تولید و اشتغال، حل و فصل می گردد.
این مقام قضایی، یادآور شد: قرار گرفتن استان یزد در صدر لیست استان های دارای بیشترین امنیت سرمایه گذاری از سوی مرکز پژوهش های مجلس، در دو سال متوالی، مرهون همین تلاش اثرگذار و تعامل هدفمند و سازنده متولیان امر به ویژه دستگاه قضا در این موضوع است.
این مقام قضایی با اشاره به برخی حواشی ایجاد شده پیرامون برخی صنایع تولیدی از حیث برخی مسائل زیست محیطی، اظهار داشت: ادارات متولی در این زمینه بررسی های لازم را انجام می دهند و گزارش لازم بر اساس استاندارد های تعیین شده را به مبادی مربوطه جهت اتخاذ تدابیر لازم ارائه می دهند.
وی تصریح کرد: اگر صنایع مورد نظر دستورالعمل ها را رعایت می کنند و گزارش ادارات مرتبط حاکی از عدم آلودگی است باید این مسائل به صورت هنرمندانه اطلاع رسانی گردد.
وی با تقدیر از امور عام المنفعه و خَیِّری تولیدکنندگان در عرصه های مختلف اجتماعی، اظهار داشت: در کنار کارهای حمایت معیشتی برای جامعه هدف خویش، باید رویکرد فرهنگ سازی و آموزشی را نیز اتخاذ نمایند تا آسیب ها و معضلات جامعه مرتبط با تولید را به حداقل برسانند.
رئیس کل دادگستری خاطرنشان کرد: جامعه مرتبط با تولید یک جامعه گسترده است که نیاز است تولیدکنندگان با استفاده از ظرفیت های در دست خود برنامه های آموزشی، فرهنگی و اجتماعی هدفمند و اثرگذاری را برای این جامعه تعریف نمایند.

ارسال نظر